What is de FPSTS ?

De F.P.S.T.S. bestaat sinds 1986 als feitelijke vereniging en werd een vzw op 11 december 1990.

De Federatie van de Psycho-Socio-Therapeutische Structuren bestaat uit een vijftigtal instellingen voor psychosociale functionele revalidatie die een specifieke overeenkomst hebben afgesloten met het Verzekeringscomité van het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering).