Conventies

De overeenkomsten vallen onder de gezondheidszorg en worden afgesloten met het RIZIV op basis van de therapeutische projecten die elk centrum aanbiedt. Ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Een totaalbehandeling van de patiënt volgens het bio-psychosociale model
  • Multidisciplinaire teams en aanpak
  • De aanvragen komen vanuit de patiënt/familie, met een voorschrift van een psychiater voor de sector “kinderen”
  • De behandelingsduur is meestal beperkt in de tijd (enkele maanden tot een aantal jaren)
  • De samengestelde individuele programma’s zijn flexibel en creatief
  • De interventies vinden plaats via de dagelijkse contacten met de patiënt en “per individueel geval”
  • De combinatie van een individuele met een collectieve behandeling biedt een onmiskenbare meerwaarde
  • Er wordt gewerkt vanuit meerdere theoretische invalshoeken die elkaar niet uitsluiten maar een verrijking vormen voor de toegepaste methoden

De medewerking van het RIZIV, de ziekenfondsen en de adviserend artsen is van fundamenteel belang. De grote diversiteit aan afgesloten overeenkomsten toont immers dat iedere persoon die psychisch lijdt, erkend wordt in zijn eigenheid zodat hij de meest geschikte hulp vindt. Van bij de start neemt iedere patiënt dus een specifieke plaats in, zoals aanbevolen door de WHO.  Deze overeenkomsten maken het ook mogelijk een belangrijke medische garantie te bieden tijdens de volledige behandeling van de patiënt (opnamediagnose, regelmatige evaluatieverslagen) en, op basis van dezelfde overeenkomsten, een concrete dialoog tot stand te brengen tussen de instellingen en de verschillende financieringsoverheden. Dat vormt een belangrijke meerwaarde omdat het de creativiteit van de projecten en dus ook het welzijn van de patiënten ten goede komt.