Het RIZIV sluit sinds de jaren 80 specifieke overeenkomsten af met diverse hulp- en zorginitiatieven voor druggebruikers in het kader van de ‘functionele revalidatie’.

De meerderheid van die geconventioneerde centra in Brussel en Wallonië hebben zich aangesloten bij de Federatie van de Psycho-Socio-Therapeutische Structuren (FPSTS), waar ze bij een specifieke sector ‘Verslavingen’ worden ingedeeld. 

Het doel van de Federatie is om de gesprekspartner te zijn voor de subsidiërende dienst van het RIZIV om de praktijk en de kenmerken van de behandeling door multidisciplinaire teams in het kader van het psychosociale herstel te verdedigen en te promoten en om de link te zijn tussen de verschillende structuren.

Net als het RIZIV steunt de Federatie bijzondere initiatieven om een divers en dynamisch zorgaanbod te garanderen voor personen die lijden onder hun verbruik van onwettige en/of verslavende producten.

Deze diversiteit komt de patiënten ten goede, die zich steeds kunnen richten tot het centrum dat het best is afgestemd op de fase in hun traject.

De keuze die de aanvrager maakt, kan worden verklaard door de specifieke kenmerken en de therapeutische aspecten die de verschillende centra aanbieden.

Onder andere:

 • Affiniteit met een welbepaald therapeutisch model.
 • Residentiële (internaat) of ambulante (externaat) structuur.
 • Individuele opvang en/of in groep.
 • Snel toegankelijk of na een opnameprocedure.
 • Fysieke ontwenning is al dan niet een voorvereiste.
 • Ruimte voor vervangende producten.
 • Duur van de opvang.
 • Grootte en ligging van het centrum.
 • Ervaring met therapeutische keuzes uit het verleden.

In bijlage wordt een beschrijving toegevoegd van alle structuren die lid zijn van de federatie, onderverdeeld in: 

 • Crisiscentrum.
 • Dagcentrum.
 • Residentieel centrum.
 • Ambulant centrum.
 • MSOC