De centra voor psychosociale revalidatie van “volwassenen” behandelen iedere volwassene die kampt met psychosociale aanpassings- en integratieproblemen omwille van de volgende psychische stoornissen:

 • Schizofrenie (paranoïde type, gedesorganiseerd type, resttype) en andere psychotische stoornissen
  • Schizofreniforme stoornis
  • Schizoaffectieve stoornis
  • Waanstoornis, hallucinatoire stoornis
  • Ongedifferentieerde psychotische stoornis
 • Neurotische stoornissen:
  • Gegeneraliseerde angststoornis
  • Paniekstoornis
  • Sociale angststoornis
  • Posttraumatische stresstoestand
 • Somatoforme stoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Dissociatieve identiteitsstoornis
  • Persoonlijkheidskenmerken van paranoia, schizotypische stoornis, borderline, narcisme, vermijdingsgedrag, afhankelijkheidsstoornis, obsessief en dwangmatig gedrag

 

 • Aanpassingsstoornissen: 
  • Aanpassingsstoornis met angstgevoelens of depressieve stemming
  • Aanpassingsstoornis met gedragsproblemen
 • Gedragsstoornissen